ΘΗΡΑΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 09/2009, ΕΣΟ: 52249 | Fide: 42107695 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 978 7
2023Α 1004 5
2022B 956 9
2022A 855 5
2021B 837 17
2021A 998 0
2020B 998 15
2020A 836 15
2019B 830 6
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι