ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 52251 | Fide: 42105323 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1622 48
2023Α 1610 22
2022B 1494 35
2022A 1326 17
2021B 1183 25
2021A 936 0
2020B 936 6
2020A 856 0
2019B 856 10
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι