ΜΟΙΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 52255 | Fide: 25864190 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 977 0
2023Α 977 1
2022B 966 0
2022A 966 0
2021B 966 5
2021A 936 0
2020B 936 7
2020A 865 1
2019B 838 5
2019A 830 6
2018B 830 6
2018A - 0
Παλαιότερα -