ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 52270, Fide: 42118026

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1020 0
2021A 1020 0
2020B 1020 0
2020A 1020 7
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι