ΔΡΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 52270 | Fide: 42118026 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1020 0
2023B 1020 0
2023Α 1020 0
2022B 1020 0
2022A 1020 0
2021B 1020 0
2021A 1020 0
2020B 1020 0
2020A 1020 7
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι