ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 52293 | Fide: 42102170 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1600 12
2023Α 1640 24
2022B 1338 19
2022A 1338 20
2021B 1260 8
2021A 1224 0
2020B 1224 15
2020A 1006 24
2019B 1050 8
2019A 980 7
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -