ΑΛΙΦΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 52294, Fide: 42100933

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -