ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 52309 | Fide: 42109973

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -