ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 52313 | Fide: 42109272

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 937 4
2021B 949 6
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι