ΔΟΥΚΕΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 52321, Fide: 42118018

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -