ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 52331, Fide: 42118930

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι