ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Η/Γ: 02/2012, ΕΣΟ: 52332 | Fide: 42124948 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 6
2023Α - 3
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 1
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι