ΛΕΚΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 08/2010, ΕΣΟ: 52333 | Fide: 42106044

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -