ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 05/1978, ΕΣΟ: 52334 | Fide: 42110009 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1020 0
2021B 1020 0
2021A 1020 0
2020B 1020 0
2020A 1020 7
2019B 989 6
2019A 902 0
2018B 902 6
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι