ΣΙΩΠΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 52345, Fide: 42109604

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -