ΣΙΩΠΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

Η/Γ: 10/2009, ΕΣΟ: 52345 | Fide: 42109604 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -