ΜΑΡΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 52349 | Fide: 42108160 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -