ΚΟΥΡΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 52356, Fide: 42107857

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 5
2019B - 3
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -