ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 52366 | Fide: 42107989 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1671 31
2023Α 1595 42
2022B 1616 54
2022A 1525 15
2021B 1601 63
2021A 1292 0
2020B 1292 27
2020A 1206 30
2019B 1424 40
2019A 964 44
2018B 1024 17
2018A - 0
Παλαιότερα -