ΚΟΣΚΑΡΙΑΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 52373, Fide: 25852787

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -