ΚΟΣΚΑΡΙΑΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 52373 | Fide: 25852787 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1150 0
2023B 1150 0
2023Α 1150 13
2022B - 4
2022A - 2
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -