ΡΟΥΣΤΕΜΙΑΝ-ΡΟΥΣΤΕΜΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙ-ΛΟΥΙΖ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 52377 | Fide: 42119464 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -