ΜΑΚΡΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/1964, ΕΣΟ: 52381 | Fide: 42108799 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1007 0
2023Α 1007 0
2022B 1007 0
2022A 1007 0
2021B 1007 0
2021A 1007 0
2020B 1007 0
2020A 1007 8
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -