ΣΠΕΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΛΕΞΙΟΣ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 52384 | Fide: 42102146 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1015 0
2022A 1015 0
2021B 1015 0
2021A 1015 0
2020B 1015 0
2020A 1015 2
2019B 1004 0
2019A 1004 3
2018B 1009 6
2018A - 0
Παλαιότερα -