ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΙΟΣ

Η/Γ: 07/2006, ΕΣΟ: 52403 | Fide: 25897705

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 0
2019A 830 0
2018B 830 5
2018A - 0
Παλαιότερα -