ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52404 | Fide: 25870190 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -