ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52404, Fide: 25870190

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -