ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 52407, Fide: 25896539

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -