ΚΟΥΣΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 52408, Fide: 42107083

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι