ΚΟΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 09/2011, ΕΣΟ: 52410, Fide: 42118328

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 2
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι