ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 10/2011, ΕΣΟ: 52413 | Fide: 42122325 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 832 9
2023B 831 0
2023Α 831 0
2022B 831 0
2022A 831 0
2021B 831 0
2021A 801 0
2020B 801 2
2020A 843 2
2019B 830 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -