ΒΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 11/1975, ΕΣΟ: 52415 | Fide: 42116287 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1211 2
2021B 1206 0
2021A 1206 0
2020B 1206 0
2020A 1206 8
2019B 1116 10
2019A 1197 8
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -