ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 52422 | Fide: 42109426 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 849 0
2023Α 849 0
2022B 849 0
2022A 849 0
2021B 849 0
2021A 849 0
2020B 849 0
2020A 849 2
2019B 856 0
2019A 856 5
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι