ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 07/2009, ΕΣΟ: 52432 | Fide: 42116309 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 981 0
2023Α 981 0
2022B 981 3
2022A 975 0
2021B 975 0
2021A 975 0
2020B 975 0
2020A 975 2
2019B 911 15
2019A 830 11
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι