ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 52433 | Fide: 42120233 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 846 0
2023B 846 0
2023Α 846 0
2022B 846 0
2022A 846 0
2021B 846 0
2021A 846 0
2020B 846 0
2020A 846 2
2019B 830 11
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -