ΜΑΖΛΟΥΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 52434, Fide: 42110017

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι