ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 52439, Fide: 42122465

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι