ΚΑΛΑΜΠΑΛΗ ΛΥΔΙΑ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 52453, Fide: 42115582

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -