ΚΟΚΟΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 12/2002, ΕΣΟ: 52482, Fide: 42111757

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 811 0
2020B 811 0
2020A 811 0
2019B 811 0
2019A 811 0
2018B 811 10
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι