ΓΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52489, Fide: 42119375

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -