ΓΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 05/2010, ΕΣΟ: 52489 | Fide: 42119375 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 820 2
2023B 834 5
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 3
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -