ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 52495, Fide: 25888110

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 832 0
2021A 832 0
2020B 832 0
2020A 832 0
2019B 832 6
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -