ΤΖΟΥΡΤZΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 02/1997, ΕΣΟ: 52497 | Fide: 42115183

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1318 0
2021A 1318 0
2020B 1318 0
2020A 1318 7
2019B 1392 0
2019A 1392 5
2018B - 1
2018A - 0
Παλαιότερα -