ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1997, ΕΣΟ: 52505, Fide: 42115035

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1168 0
2021A 1168 0
2020B 1168 0
2020A 1168 10
2019B 1267 15
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -