ΕΥΤΑΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/1997, ΕΣΟ: 52505 | Fide: 42115035 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 950 0
2023B 950 17
2023Α 1048 2
2022B 1054 5
2022A 1068 10
2021B 1168 0
2021A 1168 0
2020B 1168 0
2020A 1168 10
2019B 1267 15
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -