ΣΦΑΝΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 52517, Fide: 42113326

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι