ΣΦΑΝΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 52517 | Fide: 42113326 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1142 4
2023Α 1161 11
2022B 1179 0
2022A 1179 7
2021B - 4
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι