ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52531, Fide: 25897403

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 938 0
2020B 938 0
2020A 938 5
2019B 918 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -