ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 52531 | Fide: 25897403 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 938 0
2023Α 938 0
2022B 938 0
2022A 938 0
2021B 938 0
2021A 938 0
2020B 938 0
2020A 938 5
2019B 918 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -