ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Η/Γ: 01/1998, ΕΣΟ: 52532 | Fide: 42109728 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1217 5
2023B 1199 6
2023Α 1156 17
2022B 1103 10
2022A 1077 3
2021B 1074 12
2021A 1109 0
2020B 1109 6
2020A 1093 0
2019B 1093 0
2019A 1093 0
2018B 1093 7
2018A - 0
Παλαιότερα -