ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Η/Γ: 01/1998, ΕΣΟ: 52532 | Fide: 42109728

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1074 12
2021A 1109 0
2020B 1109 6
2020A 1093 0
2019B 1093 0
2019A 1093 0
2018B 1093 7
2018A - 0
Παλαιότερα -