ΧΩΡΑΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 03/2012, ΕΣΟ: 52543, Fide: 42105480

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1111 3
2021A 1163 0
2020B 1163 0
2020A 1163 6
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -