ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 52550 | Fide: 42108691 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1219 0
2022B 1219 0
2022A 1219 0
2021B 1219 0
2021A 1219 0
2020B 1219 0
2020A 1219 13
2019B 1273 7
2019A 1247 6
2018B 1220 7
2018A - 0
Παλαιότερα -