ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/1971, ΕΣΟ: 52553 | Fide: 42112460 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1075 0
2023B 1075 0
2023Α 1075 0
2022B 1075 0
2022A 1075 2
2021B 1061 0
2021A 1061 0
2020B 1061 0
2020A 1061 2
2019B 1067 14
2019A 1004 15
2018B - 4
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι