ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 52554 | Fide: 42125537 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1237 7
2023Α 1281 9
2022B 1153 4
2022A 1084 13
2021B 953 11
2021A 880 0
2020B 880 0
2020A 880 3
2019B 862 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι