ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 52554 | Fide: 42125537

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1084 13
2021B 953 11
2021A 880 0
2020B 880 0
2020A 880 3
2019B 862 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι