ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 07/1993, ΕΣΟ: 52564 | Fide: 42115051 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1113 0
2023B 1113 0
2023Α 1113 0
2022B 1113 0
2022A 1113 0
2021B 1113 0
2021A 1113 0
2020B 1113 0
2020A 1113 0
2019B 1113 0
2019A 1113 6
2018B - 3
2018A - 0
Παλαιότερα -