ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 52578 | Fide: 42119391 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1373 0
2023Α 1373 2
2022B 1347 17
2022A 1265 27
2021B 1180 0
2021A 1180 0
2020B 1180 5
2020A 1128 2
2019B 1078 11
2019A 1067 15
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -