ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΝΑ-ΛΟΥΚΙΑ

Η/Γ: 05/2004, ΕΣΟ: 52579 | Fide: 42119405 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 899 0
2022A 899 3
2021B 875 0
2021A 875 0
2020B 875 0
2020A 875 3
2019B 894 4
2019A 886 5
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι