ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 52582 | Fide: 42120322 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 3
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι